Механічні хвилі (формули)

Швидкість поширення хвиль, швидкість поширення поперечних хвиль в струні, швидкість поширення поздовжніх хвиль в пружному стрижні і т. д.

Швидкість поширення хвиль:

 Механічні хвилі (формули)

Швидкість поширення поперечних хвиль в струні:

 Механічні хвилі (формули)де

 • T – натяг;
 • μ – погонна маса.

Швидкість поширення поздовжніх хвиль в пружному стрижні:

 Механічні хвилі (формули)де

 • E – модуль Юнга;
 • ρ-щільність.

Швидкість поширення поздовжніх хвиль в безмежних середовищах:

 Механічні хвилі (формули)

де

 • B – модуль всебічного стиску;
 • ρ – щільність.

Швидкість звуку в газі:

 Механічні хвилі (формули)де

 • T – абсолютна температура;
 • R – універсальна газова постійна;
 • M – молярна маса;
 • γ = 1,4 (для двохатомних газів)

Частота звукових биття:

 Механічні хвилі (формули)
Закон Допплера:

 Механічні хвилі (формули)

де

 • υ – швидкість звуку в повітрі.
Посилання на основну публікацію