Механічні коливання – коротко

Механічними коливаннями називають такий рух тіла, при якому воно поперемінно відхиляється від положення рівноваги то в одну, то в іншу сторону через однакові проміжки часу.

Амплітудою коливань називається найбільше зміщення коливається тіла від положення рівноваги. Періодом коливань називається проміжок часу Г, протягом якого відбувається одне повне коливання. Частотою коливань V називається фізична величина, рівна числу коливань за одиницю часу. Період і частота пов’язані співвідношенням V = 1/7 “. Одиницю частоти коливань називають герц (Гц): 1 гц = 1 / с

При частоті 1 Гц тіло здійснює одне коливання в секунду. Вимушеними називають коливання, коли на тіло діють періодично змінюються зовнішні сили. Коливання, що відбуваються під дією внутрішніх сил і виникаючі в системі після того, як вона була виведена зі стану рівноваги, називаються вільними.

Посилання на основну публікацію