1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фізика
  3. Методи вимірювань

Методи вимірювань

На практиці застосовують різні методи вимірювання електричних величин. Умовно їх можна розділити на прямі, непрямі і сукупні. Крім того, вони діляться на методи безпосередньої оцінки і на методи порівняння.
Найбільшого поширення набув метод безпосередньої оцінки. При цьому числове значення вимірюваної величини визначається безпосередньо за показаннями приладу, наприклад величину струму за показаннями амперметра, напруги – за показаннями вольтметра, опору – за показаннями омметра і т.д. Це прямі виміри. Якщо вимірювана величина визначається за даними вимірювання інших електричних величин шляхом обчислення цієї величини, то такий вимір називається непрямим. Наприклад, визначення опору за показаннями амперметра і вольтметра.
Метод порівняння широко використовується для точних вимірювань. Він полягає в порівнянні вимірюваної величини з зразковою мірою такий же фізичної природи. Метод порівняння здійснюється за допомогою мостових або компенсаційних схем.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Фур’є-аналіз