Маса і густина

Маса – одна з найбільш фундаментальних фізичних величин. Маса характеризує відразу кількох властивостей тіла і володіє рядом важливих властивостей.

1. Маса служить мірою міститься в тілі речовини.

2. Маса є мірою інертності тіла. Інертністю називається властивість тіла зберігати свою швидкість незмінною (в інерціальній системі відліку), коли зовнішні впливи відсутні або компенсують один одного. При наявності зовнішніх впливів інертність тіла проявляється в тому, що його швидкість змінюється не миттєво, а поступово, і тим повільніше, чим більше інертність (т. Е. Маса) тіла.

3. Маси тіл є причиною їх гравітаційного тяжіння один до одного (див. Розділ «Сила тяжіння»).

4. Маса тіла дорівнює сумі мас його частин. Це так звана адитивність маси. Адитивність дозволяє використовувати для вимірювання маси еталон – 1 кг.

5. Маса ізольованої системи тіл не змінюється з часом (закон збереження маси).

6. Маса тіла не залежить від швидкості його руху. Маса не змінюється при переході від однієї системи відліку до іншої.

Посилання на основну публікацію