Маркування резисторів за кольором

Маркування резисторів за кольором була задумана для полегшення зчитування номіналу постійного резистора при будь-якому положенні самого резистора.
Опір вимірюється в Омасі. Символ ома – буква омега ohm.
1 Ом – досить маленька величина. Тому часто значення резистора задається в КОм і в МОм.
1 КОм = 1000 Ом. 1 МОм = 1000000 Ом.

Маркування резисторів за кольором зазвичай позначається чотирма кольоровими смугами.

1 смужка відповідає першу цифру,
2 смужка відповідає другу цифру,
3 смуга позначає число нулів,
4 смуга позначає точність значення опору резистора, так званий допуск. У більшості випадків це значення може бути проігноровано.

Маркування резисторів за кольором опором менше 10 Ом

Кольорове маркування резисторів опором менше 10 Ом вимагає додаткових квітів, тому що стандартні кольори для позначення опору постійних резисторів не можуть описати номінал менше 10 Ом. Для опису таких номіналів існують два спеціальних кольору для третьої смуги: золотий, що означає х 0.1 і срібний – х 0.01. Перша і друга смуга позначають цифри як зазвичай.
наприклад:

Червоний, фіолетовий, золотий: 27 х 0.1 = 2.7 Ом.
Зелений, блакитний, срібний: 56 х 0.01 = 0.56 Ом.

Точність значення опору резисторів
Точність номіналу постійного резистора показується четвертої кольоровою смугою. Вона позначається у відсотках. Наприклад, резистор із зазначеним номіналом 390 Ом і точністю ± 10% насправді матиме опір між 390 – 39 = 351 Ом і 390 + 39 = 429 Ом (39 це 10% від 390).

Існують спеціальні колірні коди для четвертої смуги:

  • срібний – ± 10%,
  • золотий – ± 5%,
  • червоний – ± 2%,
  • коричневий – ± 1%

Якщо четверта смуга відсутня, точність номіналу резистора становить ± 20%.

Кодове позначення резисторів
Номінали резисторів позначаються так само і буквено-цифровим (кодовою) методом, який виключає використання коми, тому що дуже легко не помітити маленьку точку. Замість десяткової коми використовуються літери R, K, M. При визначенні номіналу резистора буква K означає множення на 1000, буква M на 1000000, а буква R на 1.
наприклад:

560R означає 560 Ом
2K7 означає 2.7 КОм = 2700 Ом
39K – 39 КОм
1M0 – 1.0 МОм = 1000 КОм

Посилання на основну публікацію