Магнітом`які матеріали

Магнітом`які матеріали застосовують для виготовлення магнітопроводів постійного і змінного струму.

Вони призначені для виготовлення якорів і полюсів машин постійного струму, роторів і статорів асинхронних двигунів, для магнітних кіл великих електричних машин, силових трансформаторів, апаратів, приладів і т.д.

Магнітом`які матеріали повинні відповідати наступним вимогам: висока магнітна проникність, низька коерцитивної сила, малі втрати на перемагнічування, високий електричний опір для зменшення втрат, пов’язаних з виникненням вихрових струмів.

Раніше було сказано, що значення коерцитивної сили Нс і магнітної проникності M металевих магнітних матеріалів залежать від ступеня деформації кристалічної решітки і розмірів зерен. Чим менше вміст домішок в матеріалі, однорідні його структура (вона повинна бути однофазної), менше внутрішніх напружень, дислокацій та інших дефектів, тим менше Нс і більше M. Тому металеві магнитомягкие матеріали повинні мати: мінімальну концентрацію шкідливих домішок (особливо кисню, вуглецю, сірки і фосфору), які утворюють нерозчинні в металі хімічні сполуки (оксиди, карбіди, сульфіди, фосфіди), а також грубозернисту структуру і мінімальну кількість внутрішніх напружень, дислокацій та інших дефектів.

До магнітомягких матеріалів відносяться: залізо; кремниста електротехнічна сталь; сплави з високою початковою магнітною проникністю; магнітодіелектрики і ферити.

Посилання на основну публікацію