Магнітний потік: визначення

Магнітний потік – потік Ф вектора магнітної індукції магнітний потік через будь-яку поверхню S.

Магнітний потік Ф, який пронизує контур, дорівнює добутку модуля вектора індукції магнітного поля Магнітний потік на площу S, яка обмежена цим контуром, і на косинус кута α між нормаллю до площини контура магнітний потік і вектором магнітний потік.

Магнітний потік

 

Ф = ВS соsα.

Твір S соsα = Bn є проекцією вектора магнітної індукції на нормаль до площини контуру, тому

Ф = Bn S.

Магнітний потік пропорційний кількості ліній магнітної індукції, які пронизують поверхню контуру, і характеризує розподіл магнітного поля на поверхні, яка обмежена замкнутим контуром.

Одиницею магнітного потоку в СІ є вебер (Вб). Магнітний потік в 1 Вб створюється однорідним магнітним полем з індукцією 1 Тл через поверхню площею 1 м2, розташовану перпендикулярно вектору магнітної індукції.

Посилання на основну публікацію