Магнітний потік – коротко

Магнітна індукція, що проходить по деякій площі S і обмежена цією площею, є магнітним потоком.

Якщо площа має нахил на деякий кут α до лінії індукції, магнітний потік знижується на розмір косинуса цього кута. Найбільша його величина утворюється при знаходженні площі під прямим кутом до магнітної індукції:

Ф = В * S.

Магнітний потік вимірюється в такій одиниці, як «вебер», який дорівнює протіканням індукції величиною 1 Тл по площі в 1 м2.

Посилання на основну публікацію