Магнетизм

Предмети, що створюють цю силу, називаються магнітами, а область навколо них, де діє сила, називається магнітним полем. Величину і напрям магнітного поля можна показати за допомогою ліній магнітної індукції.

Проходячи по дроту, електричний струм створює магнітне поле. Це явище називається електромагнетизмом.

З його допомогою створюють потужні магніти, електромагніти, які використовують струм для роботи магнітів.

Однойменні полюси магнітів, тобто північні, як і південні, взаємно відштовхуються, проте північний полюс одного магніту притягується до південного полюса іншого.

Деякі метали, зокрема хром, при наявності близько розташованого до них магніту починають проявляти слабкі магнітні властивості, але при видаленні джерела магнетизму, втрачають їх. Дане явище прийнято називати парамагнетизмом, а самі матеріали – парамагнетиками.

Є метали, кобальт, залізо і нікель, які залишаються намагніченими навіть при видаленні від них магніту, такі метали називаються феромагнетиками, а явище отримало назву – феромагнетизм.

Звичайна сталь, до якої ми звикли, довго зберігає магнетизм. Такий магнетизм називають індукованим. Сталева голка набуває магнітні властивості, намагнічується, якщо потримати її в безпосередній близькості з магнітом. У магнітних речовинах містяться особливі групи молекул – домени. Метал намагнічений, в тому випадку, коли всі домени спрямовані в одну сторону. Однак при нагріванні або ударі напрямок доменів змінюється випадковим чином (наприклад при нагріванні стали або заліза). У момент знаходження феромагнетика в НЕ намагніченому стані, домени в ньому спрямовані хаотично. При намагнічуванні домени шикуються таким чином, що їх однакові полюси направляються в одну сторону.

У Землі також є магнітне поле. Через обертання Землі навколо своєї осі розплавлений метал, що міститься в ядрі, повільно тече і створює магнітне поле Землі.

Посилання на основну публікацію