Лінійний чотириполюсник. Характеристики чотириполюсника

Завданням лінійних ланцюгів є передача і фільтрація сигналів в тракті каналу радіозв’язку.
Радіотехнічний ланцюг, через яку проходить сигнал, часто можна представити у вигляді чотириполюсника – пристрою, що має два вхідних і два вихідних затиску.
Якщо чотириполюсник являє собою лінійну ланцюг з постійними параметрами то при подачі на його вхід синусоїдального сигналу Uвх c деякої амплітудою, частотою і фазою на виході з’явиться також синусоїдальний сигнал U вих тієї ж частоти, проте амплітуда і фаза можуть бути іншими. При проходженні сигналу через лінійний чотириполюсник з постійними параметрами змінюється його комплексна амплітуда.

В ідеальному випадку при проходженні через чотириполюсник всі спектральні складові вхідного сигналу повинні змінюватися за амплітудою в однакове число разів k і відчувати однакову запізнювання t0 в часі. Для неспотвореного відтворення сигналу комплексний коефіцієнт передачі чотириполюсника повинен мати вигляд:
К (ω) = Кe-ωt0, (27)
т. е. його модуль повинен бути однаковим для всіх переданих частот (К (ω) = const), а аргумент – являти собою лінійну функцію частоти (φk (ω) = – ωХ0). Залежність модуля коефіцієнта передачі від частоти називають амплітудно-частотної (або просто частотної) характеристикою, а від фази – фазочастотной (або фазової) характеристикою.
Поряд з вимогами, що пред’являються до чотириполюсники щодо ідеальної передачі корисних сигналів з деякою шириною спектра Δωсігн, необхідно, щоб коефіцієнт передачі чотириполюсника поза бажаної частоти звертався в нуль так як будь-які сигнали, спектр яких знаходиться поза смуги частот корисного сигналу, є перешкодами. Ідеальний чотириполюсник повинен мати п-подібну частотну характеристику.
У реального чотириполюсника форма характеристики відрізняється від п-подібної. Це призводить до спотворення сигналу – тим більшому, чим сильніше це відмінність. Допустимі спотворення сигналу і вимоги до характеристик K (ω) і φК (ω) залежать від конкретної системи передачі сигналу. У тракті радіомовного приймача задовільними прийнято вважати чотириполюсники, для яких у робочій смузі частот коефіцієнт передачі змінюється менш ніж у раз.

Посилання на основну публікацію