Лінійна швидкість, період, доцентрове прискорення

Нагадаємо, що якщо тіло розганяється або гальмує, рухаючись по прямій, то вектори прискорення і швидкості спрямовані вздовж цієї прямої. Якщо ж вектори швидкості і прискорення направлені під кутом один до одного, то це означає, що швидкість змінює напрямок: тіло повертає, т. э. рухається криволинейно. Найбільш простим випадком криволінійного руху є рух по колу з постійною за модулем швидкістю. Так рухаються, наприклад, лавки на обертається з постійною швидкістю каруселі або біжать дресировані тварини вздовж бортика циркової арени.

Миттєву швидкість, з якою тіло рухається по колу, називають лінійною швидкістю. Якщо при русі по колу модуль лінійної швидкості і залишається незмінним, то кожен оборот тіло здійснює за одне і те ж час, зване періодом обертання Т. Щоб розрахувати період обертання, слід шлях Z, прохідний тілом за один повний оберт, розділити на лінійну швидкість. Оскільки цей шлях дорівнює довжині кола, по якій рухається тіло.

При русі по колу з постійною за модулем швидкістю напрямок лінійної швидкості безперервно змінюється. При цьому в кожній точці кола прискорення направлено вздовж радіусу кола до її центру (рис. 17, а). З курсу фізики основної школи вам вже відомо, що таке прискорення називають доцентровим ац с, і його модуль можна розрахувати, знаючи радіус кола R і модуль лінійної швидкості і.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення прискорення за планом (див. Додаток).

2. Як обчислюється прискорення при рівноприскореному русі?

3. Як обчислити переміщення при рівноприскореному русі, використовуючи графік швидкості?

4. Як пов’язані доцентрове прискорення, лінійна швидкість і радіус траєкторії при русі тіла по колу з постійною за модулем швидкістю?

Посилання на основну публікацію