Лінії магнітної індукції

Для наочного уявлення магнітного поля М. Фарадеєм було введено поняття магнітних силових ліній, які він часто демонстрував у своїх дослідах. Картину силових ліній запросто можна отримати за допомогою залізних стружок, насипаних на картон.

На першому малюнку представлені лінії магнітної індукції прямого струму, на другому малюнку — соленоїда, на третьому малюнку — кругового струму, на четвертому малюнку — прямого магніту.

Лініями магнітної індукції, або магнітними силовими лініями, або просто магнітними лініями називають лінії, дотичні до яких у кожній точці збігаються з напрямом вектора магнітної індукції Індукція магнітного поля Лінії магнітної індукції в цій точці поля.

Напрямок магнітного поля прямого струму можна визначити за правилом правого буравчика.

Якщо обертати рукоятку буравчика таким чином, щоб поступальний рух вістря буравчика вказувало напрямок струму, то напрям обертання рукоятки буравчика вкаже напрям силових ліній магнітного поля струму.

Напрямок магнітного поля прямого струму можна визначати також за допомогою першого правила правої руки.

Якщо охопити провідник правою рукою, направивши відігнутий великий палець з напрямом струму, то кінчики інших пальців в кожній точці покажуть напрям вектора індукції в цій точці.

Посилання на основну публікацію