Ламповий тріод

Ламповий триод – це радиолампа, що має три електроди. Для того, щоб мати можливість посилювати коливання, потрібно мати можливість якимось чином управляти струмом анода радіолампи за допомогою зовнішнього малопотужного джерела сигналу. Саме цей сигнал і буде надалі посилюватися. А щоб управляти струмом анода, вирішили ввести в діод, між катодом і анодом, додатковий електрод, який виконаний у вигляді спіралі або сітки.

Щоб зрозуміти як працює триод, зберемо схему. У схемі є: джерело напруження катода Ен, анодний джерело Еа, а також джерело Ес, який включений в сітковий ланцюг лампи. Як завжди, між катодом і анодом створюється електричне поле. Це поле тепер створюється не тільки від впливу напруги на аноді, а й від напруги на сітці.

Частина поля анода проникає до катода через отвори в сітці. Тому біля катода один на одного накладаються два поля – анодна і сіткове. Дія цього результуючого поля визначає величину анодного струму, тобто кількість охоплених їм електронів. Збільшуючи позитивне напруга на сітці, ми будемо посилювати загальне поле. В наслідок цього буде збільшуватися і анодний струм. А якщо ми будемо збільшувати негативне напруга на сітці, то загальне поле буде слабшати і ток анода буде зменшуватися. Ось так сітка управляє струмом анода.

Більш близьке розташування сітки до катода, дозволяє сіткового напрузі створювати більшу напруженість біля катода, ніж напруга між катодом і анодом. Інший факт – анодное полі не повністю проникає через сітку, а поле сітки досягає катода цілком. Поєднавши ці два факти можна сказати, що сіткове напруга впливає на струм анода значно сильніше ніж анодное. Це властивість радіолампи і дозволяє застосовувати її в якості підсилювального елемента.

Можна в досить широких межах змінювати струм анода радіолампи, подаючи на її сітку різне (як правило негативне) напругу. У тріоді сітка є керуючим електродом і тому отримала назву керуючої сітки.

Посилання на основну публікацію