Квантова фізика

Квантова фізика – є розділом теоретичної фізики, що вивчає квантово-механічні та квантово-польові системи, а також закони їх руху.

З базовими законами квантової фізики знайомляться при вивченні квантової механіки і квантової теорії поля. Крім того вони знаходять застосування в інших розділах фізики.

Підрозділи квантової фізики.

Квантова фізика включає в себе кілька розділів фізики, головну роль в яких мають явища квантової механіки і квантової теорії поля, які, в свою чергу, проявляються на рівні мікросвіту і, проте, мають слідства на рівні макросвіту.

Отже, підрозділами квантової фізики є:

 • квантова механіка;
 • квантова теорія поля – і її застосування: ядерна фізика, фізика елементарних частинок, фізика високих енергій;
 • квантова статистична фізика;
 • квантова теорія конденсованих середовищ;
 • квантова теорія твердого тіла;
 • квантова оптика.

Ми ж буде більш детально знайомитися з такими темами і їх складовими, що стосуються квантової фізики:

 • постулати теорії відносності,
 • закон релятивістської динаміки,
 • енергія частинки,
 • енергія спокою,
 • релятивістська механіка,
 • маса,
 • фізика атомного ядра.
Посилання на основну публікацію