Кутова швидкість

Кутовою швидкістю називається величина, яка чисельно рівна швидкості точок, які розташованих від осі на відстані одиниці довжини.

Кутова швидкість

При обертанні тіла навколо нерухомої осі АВ кожна точка тіла М описує окружність, яка перпендикулярну до осі, центр Р якої лежить на осі.

Швидкість точки M спрямована нормально до площини МАВ у бік обертання. Рівномірне обертання точки характеризується постійною кутовою швидкістю.

Кутовою швидкістю тіла називають відношення кута повороту до інтервалу часу, протягом якого здійснений цей поворот. Якщо кутову швидкість позначити через w, то:

Кутова швидкість

Кутова швидкість виражається в радіанах в секунду (рад/с).

При рівномірному обертанні, коли відома кутова швидкість в початковий момент часу t0 = 0, можна визначити кут повороту тіла за час t і тим самим положення точок тіла:

φ = wt.

За один період (проміжок часу Т, протягом якого тіло робить один оберт по колу) кут повороту φ дорівнює 2π радий: 2π = wT, звідки:

T = 2π / ω.

Зв’язок кутової швидкості з періодом Т і частотою обертання ν виражається співвідношенням:

Кутова швидкість

А зв’язок між лінійною і кутовою швидкостями визначається співвідношенням:

Кутова швидкість

Посилання на основну публікацію