Короткий опис електролізу

Електроліз відбувається при проходженні постійного (прямого) електричного струму через іонізоване речовина, яке може бути або розплавом, або розчином, в якому це саме речовина розпадається на іони (електролітична дисоціація молекул) і являє собою електроліт. При проходженні електричного струму через такий стан речовини, коли воно представлено іонами, відбувається електрохімічна реакція окислення і відновлення.

На одному електроді іони одного виду будуть окислятся, а на іншому відновлюватися, що вельми часто проявляється у вигляді виділення газів, або випаданням речовини у вигляді нерозчинного хімічного осаду. При електролізі іони, звані анионами отримують відсутні їм електрони і перестають бути іонами, а іони іншого виду – катіони, віддають зайві електрони і також перестають після цього бути іонами.

Електроліз не може відбуватися там, де відсутні іони, наприклад в кристалі солі, або в твердих полімерах (смоли, пластмаси). Якщо кристал солі розчинити у відповідному розчиннику, в якому він розпадеться на іони, то в такій рідкому середовищі можливий процес електролізу, так як розчин представляє собою електроліт. Всі електроліти є провідниками другого роду, в яких може існувати електричний струм.

Для процесу електролізу необхідно як мінімум два електроди, які представляють собою джерело струму. Між цими двома електродами через електроліт або розплав протікає електричний струм, а наявність лише одного електрода не забезпечує замкнутий електричний ланцюг, і тому струм протікати не може.

Як електроди можуть бути використані будь-які матеріали забезпечують достатню провідність. Це можуть бути метали і їх сплави, графіт, напівпровідникові матеріали. Електрохімічні властивості електродів мають вирішальне значення в комерційному (промисловому) використанні електролізу, так як можуть істотно знизити вартість виробництва, поліпшити якість і швидкість електрохімічного процесу, яким і є електроліз.

Посилання на основну публікацію