Конденсатори – коротко

Нагадаємо, що великі заряди можуть бути повідомлені тільки провідникам великих розмірів. Куля, наприклад, яким можна повідомити заряд 1 Кл, повинен мати діаметр не менш 20 м. Між тим у багатьох електротехнічних і радіотехнічних приладах необхідні пристрої, здатні при малих розмірах і невеликих відносно навколишніх тіл потенціалах накопичувати досить великі заряди. Ці пристрої отримали назву конденсаторів.

Конденсатором називають систему з двох ізольованих один від одного провідників, розділених шаром діелектрика.

Залежно від форми провідників (обкладок) конденсатори діляться на плоскі, циліндричні та сферичні. Щоб на ємність конденсатора не чинили вплив навколишні тіла, провідникам надають таку форму, щоб поле, створюване зарядами на обкладках, було зосереджено між ними. Цій умові задовольняють дві плоскі пластини, два коаксіальних циліндра, дві концентричні сфери.

Звичайний циліндричний конденсатор являє собою дві стрічки металевої фольги, розділеної тонкої пластмасою, парафінованого папером або іншим ізолятором, які скручені в тугу спіраль і запаяні. У практиці використовуються і так звані повітряні конденсатори, в яких ізолюючим шаром, що відокремлює обкладки конденсатора, є повітря.

Посилання на основну публікацію