Конденсатор в ланцюзі

Запам’ятайте! Неможливо отримати постійний струм в тій ланцюга, де є конденсатор. Він є місцем для розриву протікання струму і зміна його амплітуди. При цьому змінний струм відмінно тече по такому колі, змінюючи полярність конденсатора.

При розгляданні такого ланцюга будемо припускати, що в ній є виключно конденсатор. Струм тече проти годинникової стрілки, тобто є позитивним.

Як нам вже відомо, напруга на конденсаторі пов’язано з його можливістю накопичення заряду, тобто його величиною і ємністю.

Так як струм є першою похідною від заряду, то можна визначити, за якою формулою його можна обчислити, знайшовши похідну з останньої формули:

Як можна помітити, в даному випадку сила струму описується законом косинуса в той час, як значення напруги і заряду можна описати законом синуса. Це означає, що функції знаходяться в протилежній фазі і мають аналогічний вигляд на графіку.

Всі ми знаємо, що функції косинуса і синуса однакового аргументу відрізняються на 90 градусів один від одного, тому можна отримати наступні вирази:

Звідси максимальне значення сили струму можна визначити за формулою:

Величина в знаменнику – це і є опір на конденсаторі. Дане опір називається ємнісним. Знаходиться і позначається воно наступним чином:

При збільшенні ємнісного опору, амплітудне значення струму падає.

Зверніть увагу, в даному колі використання закону Ома доречно тільки в тому випадку, коли необхідно визначити максимальне значення струму, визначити струм в будь-який момент часу за цим законом не можна через різницю фаз напруги і сили струму.

Посилання на основну публікацію