1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Фізика
 3. Коливальні рухи

Коливальні рухи

Коливаннями у фізиці називають не лише періодичні або майже періодичні рухи тіл, коли нестійке тіло багаторазово повторює один і той же рух туди і назад навколо певного положення, а й надають цьому поняттю більш широкий зміст.

Під коливаннями розуміють всякий періодичний або приблизно періодичний процес, в якому значення тієї чи іншої фізичної величини повторюється точно або приблизно точно через рівні або приблизно рівні проміжки часу.

Коливатися може:

 • вантаж на кінці пружини;
 • маятник;
 • струни гітари або фортепіано;
 • напруга між обкладками конденсатора в контурі радіоприймача.

Коливаються атоми в молекулах, у твердому тілі атоми здійснюють коливання щодо своїх фіксованих положень у кристалічній решітці.

Павуки виявляють потрапивший в їх мережі видобуток по тремтінню павутини, будинки і мости тремтять при проїзді важких вантажівок. Майже всі матеріальні предмети коливаються після того, як на них подіє імпульс сили.

Залежно від характеру впливу на коливаючу систему розрізняють:

 • вільні коливання;
 • вимушені коливання;
 • автоколивання;
 • параметричні коливання.

Вільними, або власними, називаються такі коливання, які здійснює виведена з положення рівноваги або отримала поштовх система, будучи надана сама собі. Якщо коливаюча система піддається в процесі коливань впливу зовнішньої періодично змінюючої сили, то вона робить коливання, звані вимушеними.

Автоколивання, як і вимушені коливання, супроводжуються впливом зовнішніх сил, однак моменти часу, коли здійснюються ці дії, задаються самою коливаючою системою. Прикладом є годинник, в яких маятник отримує поштовхи в моменти проходження маятника через положення рівноваги за рахунок енергії піднятої гирі або закрученої пружини.

При параметричних коливаннях за рахунок зовнішнього впливу відбувається періодична зміна будь-якого параметра системи, наприклад, зміна довжини нитки коливного математичного маятника.

Залежно від фізичної природи повторюваного процесу розрізняють коливання:

 • механічні;
 • електромагнітні;
 • електромеханічні і т. д.

При механічних коливаннях повторюється, наприклад, зміна положень і швидкостей тіл.

Електричні коливання – це повторювані зміни напруг і сил струмів в електричних ланцюгах, зміна електричних і магнітних полів навколо цих ланцюгів.

Незважаючи на різну фізичну природу, в коливаннях виявляються одні й ті ж закономірності, які досліджуються загальними методами. Важливою кінематичною характеристикою є форма коливань. Вона визначається видом тієї функції часу, яка описує зміну тієї або іншої фізичної величини при коливаннях.

Найпростішими і найбільш важливими є гармонійні коливання, тобто такі коливання, при яких коливаюча величина змінюється з часом за законом синуса або косинуса. Цей вид коливань особливо важливий з наступних причин:

 • по-перше, коливання в природі і техніці дуже часто мають характер, дуже близький до гармонійного;
 • по-друге, періодичні процеси іншої форми можуть бути представлені як накладення декількох гармонійних коливань.
ПОДІЛИТИСЯ:
Comments (1):
 • ана on 28.12.2016
  прикол