Коливальні рухи при підтримці вертикального положення тіла

У людини, що стоїть вертикально, відбуваються складні коливання загального центру мас (ОЦМ) і центру тиску (ЦД) стоп на площину опори. На аналізі цих коливань заснована статокінезіметрія – метод оцінки здатності людини зберігати вертикальну позу. За допомогою утримання проекції ОЦМ в межах координат кордону площі опори. Даний метод реалізується за допомогою стабілометріческіх аналізатора, основною частиною якого є стабілоплатформа, на якій у вертикальній позі знаходиться випробуваний. Коливання, що здійснюються ЦД випробуваного при підтримці вертикальної пози, передаються стабілоплатформе і реєструються спеціальними тензодатчиками. Сигнали тензодатчиков передаються на реєструючий пристрій. При цьому записується статокінезіграмма – траєкторія переміщення ЦД випробуваного на горизонтальній площині в двовимірної системі координат. За гармонійним спектру статокінезіграмми можна судити про особливості вертикалізації в нормі і при відхиленнях від неї. Даний метод дозволяє аналізувати показники статокінетіческой стійкості (СКУ) людини.

Посилання на основну публікацію