Коли механічна енергія зберігається?

При падінні каменю його потенційна енергія зменшується. Але при цьому швидкість каменю збільшується, а значить, збільшується і кінетична енергія каменю.

При русі ж каменя, кинутого вгору, його потенційна енергія збільшується, але зменшується кінетична енергія. Таким чином, кінетична енергія може перетворюватися в потенційну, і назад.

Досліди і розрахунки показують, що якщо між тілами системи діють тільки сили тяжіння і сили пружності, то сума кінетичної і потенційної енергії залишається незмінною, тобто механічна енергія зберігається.

Це твердження називають законом збереження механічної енергії.

Посилання на основну публікацію