Коефіцієнт теплопровідності

Коефіцієнт теплопровідності встановлює фізичні параметри речовини, і описує його здатність проводити теплоту. Коефіцієнт теплопровідності знаходимо за формулою:

Коефіцієнт теплопровідності

Чисельно коефіцієнт теплопровідності діагностується кількістю теплоти, що проходить в одиницю часу через одиницю ізотермічної поверхні при дотриманні вимоги gradt = 1.

Його розмірність Вт / (м · К). Величину зазначеного параметра для різноманітних матеріалів знаходимо з довідкових таблиць, сформованих на даних отриманих емпірично.

У переважної кількості речовин взаємозалежність коефіцієнта теплопровідності і температури демонструє лінійна функція:

Коефіцієнт теплопровідності

де λ0 – значення коефіцієнта теплопровідності при t0 = 00С;

b – постійна, що визначається емпірично.

Гази – найгірші провідники тепла. Їх коефіцієнт теплопровідності прогресує зі зростанням температури і представлений в межах від 0,006 до 0,6 Вт / (м · К). Рекордсменами виступають гелій і водень, коефіцієнт теплопровідності у них в 5 – 10 разів вище, ніж у інших газів.

Для рідини λ коливається от0,07 до 0,7 Вт / (м · К).

Метали – кращі провідники тепла, у них λ = 20 ÷ 418 Вт / (м · К). Максимальна теплопровідність властива сріблу.

Матеріали з λ <0,25 Вт / (м · К), прийнято позначати як теплоізоляційні, зазвичай до них звертаються, коли потрібно виконати теплоізоляцію.

Посилання на основну публікацію