Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками

За кількістю і складом реагуючих речовин реакції можуть проходити без зміни складу речовини (наприклад, процеси отримання аллотропних модифікацій одного хімічного елемента) і з його зміною. Реакції зі зміною складу речовини можна розділити на чотири групи. У реакціях з’єднання з декількох вихідних речовин утворюється одна складна речовина. Реакції розкладу призводять до розпаду одного вихідного складного речовини на кілька продуктів. Реакції заміщення – це реакції між простим і складним речовинами, що протікають з утворенням двох нових речовин, простого і складного. Реакція обміну – взаємодія між двома складними речовинами, при якому вони обмінюються атомами або групами атомів.

По виду енергії, що ініціює реакції, вони можуть бути електрохімічними, термохімічними, фотохімічними і радіаційними.

Якщо ступеня окислення атомів елементів в результаті реакцій змінюються, то це окислювально-відновні реакції.

Посилання на основну публікацію