Класифікація та особливості застосування систем автоматики

За призначенням і характером виконуваних робіт системи автоматики поділяють:

  • Системи автоматичного контролю служать для контролю деякого процесу, і включають в себе датчик, підсилювач, який приймає сигнал, елемент Р, який реалізує останню операцію контролю – перетворення результату в зручній формі. Виконавчим елементом може виступати звуковий сигнал, будь-яке інше сигналізує пристрій (системи сигналізації).

[E] → [B] → [A] → [P]

В автоматичну систему контролю входять розподільники, блоки живлення, стабілізатори та інші компоненти. Незалежно від числа компонентів такі системи розімкнуті, а сигнал йде в одному напрямку: від контрольованого об’єкта Е до виконавчого компоненту Р.

  • Системи автоматичного управління служать для управління деякими техпроцесом, використовуються для автоматизації процесів запуску, регулювання швидкості обертання і реверсу електромоторів в приводах механізмів.Однією з різновиду цієї системи є система автоматичного захисту. Вона запобігає наступ граничного і аварійного режимів, припиняючи в необхідний момент роботу.
  • Системи автоматичного регулювання утримують регульований параметр в певних межах. Це є найбільш складною автоматичною системою, яка об’єднує в собі управління і здійснення контролю. Одним з компонентів систем є регулятор.

При виконанні цієї системою всього одного завдання з підтримки постійного значення параметра, вони називаються системами стабілізації. Є процеси, які потребують зміні параметра за часом. Такі системи отримали назву систем програмного регулювання.

Для створення стабільності регульованого параметра застосовують різні принципи і методи роботи.

При регулюванні щодо відхилення елемент UN порівнює дійсне напруга Uф із заданою величиною Uз, яка визначається елементом ЕN. Після цього на виході UN виникає сигнал ΔU = Uз-Uф, який прямо залежить від відхилення напруги. Сигнал протікає через підсилювач А, далі йде на робочий орган L. Через коливання напруги на обмотці, змінюється дійсне напруга генератора, який змінює його відхилення.

Підсилювач, який не змінює принцип роботи системи, потрібен для її реалізації, в той час, коли не вистачає потужності сигналу для дії на робочий орган.

Разом з задає дією на систему впливають фактори, що утворюють відхилення регульованого параметра. Зміна температури зовнішнього середовища змінює опір в схемі обмотки збудження. Це впливає на напругу генератора. Незалежно від того, де будуть виникати дії Q, система регулювання зреагує на виникле відхилення регульованого параметра.

Регулювання по обуренню потребує спеціальних компонентах, які вимірюють дію Q і впливають на робочий орган. В системі, що діє за таким принципом, значення регульованого параметра не береться до уваги. Враховують тільки навантаження струм Iн. Зміна магніторушійної сили збудливою обмотки, яка є вимірювальним компонентом системи, відбувається при зміні навантажувального струму. Це призводить до зміни вихідного напруги генератора.

Комбінована система утворюється об’єднанням різних систем в одну.

За принципом дії системи автоматики діляться:

  • Статичні системи контролюють регульований параметр, який не має стабільного значення, і з підвищенням навантаження змінюється на певне значення, яке називається помилкою регулювання. Розглянуті вище системи – це прості статичні системи. Помилка регулювання виникає через більшого відхилення напруги для створення більшого струму. Напруга генератора залежить від навантажувального струму по прямій залежності. Максимальне відхилення різниці потенціалів називається статизмом системи.
  • У астатичній системі автоматики різниця потенціалів на генераторі змінюється регулюванням реостата R, підключеного в ланцюг збудливою обмотки L.

Сервомотор М починає працювати і рухати повзунок реостата, коли виникає сигнал на вході. Повзунок рухається, поки сигнал НЕ обнулится. Система такого типу має відмінність у тому, що для підтримки нової величини струму збудження не потрібен сигнал на виході підсилювача. Така відмінність і дає можливість позбутися від статизму.

По виду ланцюга передачі сигналів:

  • Розірвані. Під час розімкнутого ланцюга система управління реагує на дії без отримання інформації про величину регульованих параметрів, і без порівняння результатів роботи, а також без можливості коригування. Такі системи застосовуються в забезпеченні заданої температури в приміщенні, в автоматичних турнікетах і т. Д.
  • Замкнуті. При замкнутому ланцюзі система управління отримує дані про величину параметрів, порівнює їх з необхідними, здійснює коригування. Таке замикання ланцюга виконується за допомогою зворотного зв’язку від керованої системи до керуючої.
Посилання на основну публікацію