ККД механізму

На практиці доводиться розрізняти корисну роботу Anane3H, яку потрібно здійснити за допомогою механізму в ідеальних умовах відсутності будь-яких втрат, і повну роботу AnanH, яка відбувається для тих же цілей в реальній ситуації. Повна робота дорівнює сумі:

• корисної роботи;

• роботи, скоєної проти сил тертя в різних частинах механізму;

• роботи, скоєної з переміщення складових елементів механізму.

Так, при підйомі вантажу важелем доводиться вдобавок здійснювати роботу з подолання сили тертя в осі важеля і по переміщенню самого важеля, що має деяку вагу.

Повна робота завжди більше корисної. Відношення корисної роботи до повної називається коефіцієнтом корисної дії (ККД) механізму. ККД прийнято виражати у відсотках. ККД реальних механізмів завжди менше 100%.

Обчислимо ККД похилій площині з кутом а при наявності тертя. Коефіцієнт тертя між поверхнею похилій площині і вантажем дорівнює р.

Нехай вантаж маси m рівномірно піднімається уздовж похилій площині під дією сили F з точки P в точку Q на висоту h (рис. 1.56). У напрямку, протилежному переміщенню, на вантаж діє сила тертя ковзання /.

Посилання на основну публікацію