Кінематика. Рух точки

У відповідності зі способами завдання координат, рух точки можна описати координатним або векторним способом.

Розглянемо координатний спосіб завдання руху.

Припустимо, рух точки задано функціями всіх трьох її координат від часу:

x = x (t), y = y (t), z = z (t).

Це кінематичне рівняння руху точки, записані в координатної формі. Всі три рівняння скалярно.

За цим рівнянням для кожного моменту часу t можна визначити координати точки і вказати її положення в просторі. При безлічі значень t отримаємо безліч положень точки в просторі – траєкторію точки. Іншими словами, рівняння руху є рівняннями траєкторії точки в параметричної формі, де в якості параметра служить час t. Для отримання рівняння траєкторії у вигляді залежності між координатами точки досить з вищенаведених рівнянь руху виключити час.

При векторному способі завдання руху зміна положення точки задано її радіус-вектором як функцією від часу:

Знаючи це рівняння, для будь-якого моменту часу можна розрахувати радіус-вектор точки – визначити її положення (як і при координатному способі). Отже, завдання трьох скалярних рівнянь рівносильне завданням одного векторного рівняння.

Для кожного випадку руху вид рівнянь буде цілком визначеним.

Посилання на основну публікацію