Кінематика. Матеріальна точка

Поняття «матеріальна точка» вводиться для опису за допомогою математичних формул механічного руху тіл, оскільки описувати рух точки простіше, ніж реального тіла, частки якого, до того ж можуть рухатися з різними швидкостями.

Реальні руху тіл досить складні, і вивчаючи їх виникає необхідність абстрагуватися від несуттєвих для даного руху деталей. З цією метою використовують деякі поняття, придатність яких визначається досліджуваним рухом.

Замінивши тіло матеріальною точкою, що їй приписують масу тіла, нехтуючи його розмірами, а разом з цим і відмінністю характеристик руху її точок.

Будь-яке тіло можна представити у вигляді матеріальної точки, якщо відстані, прохідні тілом, дуже великі порівняно з його розмірами.

Тіло, розмірами якого в даних умовах руху можна знехтувати, називають матеріальною точкою. Слова «в даних умовах» означають, що при одних рухах тіло можна вважати матеріальною точкою, а при інших – ні. Наприклад, планети при вивченні їх руху навколо Сонця вважаються матеріальними точками. Проте, вирішуючи завдання, пов’язані з добовим обертанням планет, вважати планети матеріальними точками вже не можна.

При поступальному русі тіла, навіть якщо його розміри порівнянні з відстанню, яку воно проходить, тіло можна розглядати в якості матеріальної точки, оскільки всі його точки рухаються однаково.

Посилання на основну публікацію