Кінематика (формули)

Нижче ви можете знайти усі формули з розділу фізики “кінетика”. Будьте уважні і записуйте усі змінні, щоб розрахунки були правильними.

Швидкість

 Кінематика (формули)
Прискорення:

 Кінематика (формули)

Нормальне прискорення:

 Кінематика (формули)

Дотичне прискорення:

 Кінематика (формули)

Класичний закон додавання швидкостей:

 Кінематика (формули)

Рівномірний прямолінійний рух:

s = s0 + υt

Рівноприскорений прямолінійний рух:

 Кінематика (формули)

Вільне падіння тіл:

 Кінематика (формули)

Рівномірний рух по колу:

T = 2πR / V; ν = 1 / T; ω = 2π / T

Рух по колу:

 Кінематика (формули)

де

  • an – доцентрове прискорення.
Посилання на основну публікацію