Кількість теплоти

Як відомо, при різних механічних процесах відбувається зміна механічної енергії. Мірою зміни механічної енергії є робота сил, прикладених до системи:

Міра зміни механічної енергії

При теплообміні відбувається зміна внутрішньої енергії тіла. Мірою зміни внутрішньої енергії при теплообміні є кількість теплоти.

Кількість теплоти – це міра зміни внутрішньої енергії, яку тіло отримує (або віддає) в процесі теплообміну.

Таким чином, і робота, і кількість теплоти характеризують зміну енергії, але не тотожні енергії. Вони не характеризують сам стан системи, а визначають процес переходу енергії з одного виду в інший (від одного тіла до іншого) при зміні стану і суттєво залежать від характеру процесу.

Основна відмінність між роботою і кількістю теплоти полягає в тому, що робота характеризує процес зміни внутрішньої енергії системи, що супроводжується перетворенням енергії з одного виду в інший (з механічною у внутрішню). Кількість теплоти характеризує процес передачі внутрішньої енергії від одних тіл до інших (від більш нагрітих до менш нагрітих), що не супроводжується перетвореннями енергії.

Посилання на основну публікацію