Ізопроцесси

Протягом цього розділу ми будемо дотримуватися наступного речення: маса і хімічний склад газу залишаються незмінними. Іншими словами, ми вважаємо, що:
• m = const, тобто немає витоку газу з посудини або, навпаки, припливу газу в посудину;
• р = const, тобто частки газу не відчувають будь-яких змін (скажімо, відсутня дисоціація – розпад молекул на атоми).
Ці дві умови виконуються в дуже багатьох фізично цікавих ситуаціях (наприклад, в простих моделях теплових двигунів) і тому цілком заслуговують окремого розгляду.
Якщо маса газу і його молярна маса фіксовані, то стан газу визначається трьома макроскопічними параметрами: тиском, об’ємом і температурою. Ці параметри пов’язані один з одним рівнянням стану (рівнянням Менделєєва – Клапейрона).

Посилання на основну публікацію