Ізобаричний процес – коротко

Як і всі тіла, гази при нагріванні розширюються. Продемонструємо це. Закриємо колбу пробкою, в яку вставлена ​​зігнута під прямим кутом скляна трубка (рис. 82). У горизонтальній частині трубки помістимо стовпчик підфарбованою води. При нагріванні колби навіть руками буде видно, як стовпчик води зміщується вправо, а при охолодженні – вліво. У цьому випадку міняються температура і об’єм повітря в колбі, а тиск залишається постійним, рівним атмосферному.

Ізобаричний називають процес зміни стану газу, що відбувається при незмінному тиску.

Встановити залежність об’єму газу даної маси від температури при постійному тиску можна за допомогою описаного вище приладу, якщо прикріпити до нього шкалу і по ній судити про обсяг газу, а температуру вимірювати термометром. У цьому випадку залежність між об’ємом і температурою отримаємо експериментально.

Обсяг газу даної маси при постійному тиску прямо пропорційний його термодинамічної температурі; або відношення об’єму газу даної маси до його термодинамічної температурі при незмінному тиску є величина постійна.

Згідно молекулярно-кінетичної теорії будови речовини при збільшенні температури збільшується середня кінетична енергія теплового руху молекул газу і, отже, збільшується тиск газу на стінки посудини. Для того щоб воно залишилося незмінним (ізобарний процес), повинна зменшитися концентрація молекул. Це і відбувається при збільшенні об’єму газу при його незмінній масі.

Посилання на основну публікацію