Іонні прилади

З приладів цього типу розглянемо будову та принцип роботи газонаповненої лампи, яка називається тиратронах. Тиратрон є іонним приладом з трьома або чотирма електродами, моментом запалювання яких можна управляти.
Розрізняють тиратрони з гарячим нагрівається катодом (несамостійним дуговим розрядом) і з холодним катодом (працюючі в режимі самостійного тліючого розряду).
Пристрій тиратрона з напруженим (гарячим) катодом показано на малюнку 20.
У балоні 6, заповненому вирядженим інертним газом, розміщують анод 1, катод 4 і керуючий електрод 2. Нагрівання вольфрамового катода, активованого барієм, цезієм або їх оксидами, проводиться постійним або змінним струмом.
В останньому випадку застосовують катод непрямого розжарення, володіє достатньою тепловою інерцією, щоб виключити коливання щільності пучка електронів. Тепловий екран у вигляді закритого циліндра з отвором в торці зменшує втрати теплоти катодом і направляє електрони до анода через отвори в керуючому електроді (сітці). Анод і сітку виготовляють з нікелю.

Нехай до анода тиратрона підведено позитивне напруга, значення якого перевищує напруга запалювання дугового розряду. На сітку подано негативне напруга, що створює потенційний бар’єр, що не переборний для емітували з катода електронів. У такому стані тиратрон погашений, анодний струм дорівнює нулю. При подачі на сітку керуючого сигналу, компенсуючого негативний потенціал, електрони спрямовуються від катода до анода, іонізуючи по шляху молекули газу. Спалахує дугового розряд, ток якого практично обмежується тільки опором навантаження в ланцюзі анода. Зростання струму від нуля до номінального значення відбувається дуже швидко, за 10-8 с. Таким чином, за допомогою керуючого електрода можна регулювати момент запалювання тиратрона.
Якщо знову подати на сітку негативна напруга, то це ніяк не вплине на ток дугового розряду, так як позитивні іони газу притягуються до сітки, компенсуючи її негативний потенціал. Щоб погасити тиратрон, треба вимкнути анодна напруга.

Посилання на основну публікацію