Інваріантність електричного заряду

Одним з основних принципів всієї фізики є принцип відносності – у всіх інерціальних системах відліку всі фізичні явища протікають однаково. Або, що рівносильно, рівномірний рух не впливає на протікання фізичних процесів. Тому, при введенні будь-якої фізичної величини важливим є питання про залежність цієї величини від швидкості руху тіла, або від вибору системи відліку. Експериментальний дані свідчать, що електричний заряд володіє инвариантностью, тобто його величина не залежить від вибору системи відліку, не залежить від швидкості руху частинок.

Не випадково в даній нами формулюванні закону Ш. Кулона згадується про нерухомості заряджених тел. При русі зарядів між ними діють також і магнітні сили. Проблеми, пов’язані із взаємодією рухомих частинок, ми будемо обговорювати пізніше, при вивченні магнетизму.

Посилання на основну публікацію