Інтерференція хвиль

Вивчаючи принцип Гюйгенса, ми говорили про те, що загальна картина хвильового процесу створюється накладенням вторинних хвиль і сказали пару слів про інтерференцію. Зараз ми займемося цим явищем докладніше. Отже: в чому полягає фізичний зміст накладення хвиль? Що взагалі відбувається, коли в просторі одночасно поширюються кілька хвиль?

У даному розділі оптичний характер явищ тимчасово відсувається на другий план. Природа розглянутих хвильових процесів зараз значення не має – це можуть бути механічні хвилі в пружному середовищі або електромагнітні хвилі (зокрема, світло) в прозорому середовищі або у вакуумі. Отримані нами результати будуть однаково справедливі для всіх видів хвиль.

Нас насамперед цікавить взаємодія двох хвиль – це найпростіша і часто зустрічається в оптиці ситуація

Посилання на основну публікацію