Імпульс тіла — коротко

З латинської мови слово імпульс перекладається, як поштовх. У механіці існує поняття імпульсу тіла і імпульсу сили.

Імпульсом тіла володіє будь-який об’єкт, що рухається, а імпульс сили – фізична величина, що визначає зміна імпульсу тіла в результаті прикладання сили.

Імпульс сили виводиться з другого закону Ньютона.

Імпульс тіла – векторна фізична величина, яка визначає механічний рух, має той же напрямок, що і швидкість.

Дана ФВ є твором маси рухомого або покоїться тіла на його швидкість.

Імпульс вимірюється і позначається наступним чином [р] = 1 кг * м/с2.

Для визначення значення імпульсу слід скористатися наступною формулою:

p = mv

  • p – імпульс тіла, кг * м/с
  • m – маса тіла, кг
  • v – швидкість тіла, м/с
Посилання на основну публікацію