Імпульс тіла (формула)

Імпульсом тіла називається величина, що дорівнює добутку маси тіла на його швидкість.

Слід пам’ятати, що мова йде про тіло, яке можна уявити як матеріальну точку.

Імпульс тіла (р) називають також кількістю руху.

Поняття кількості руху було введено в фізику Рене Декартом (1596-1650).

Термін «імпульс» з’явився пізніше (impulsus в перекладі з латинської означає «поштовх»). Імпульс є векторною величиною (як і швидкість) і виражається формулою:

Імпульс тіла

Напрямок вектора імпульсу завжди збігається з напрямком швидкості.

За одиницю імпульсу в СІ приймають імпульс тіла масою 1 кг, що рухається зі швидкістю 1 м/с, отже, одиницею імпульсу є 1 кг · м/с.

Посилання на основну публікацію