Імпульс сили — коротко

Імпульс сили – векторна фізична величина, що визначається, як добуток середнього значення сили на проміжок часу, коли вона діяла.

Іншими словами, імпульс сили – це зміна імпульсу тіла.

Напрямок імпульсу сили збігається з напрямом сили, що діє на тіло. Позначається, як [Ft] = 1 Н * с.

Дане формулювання є другою інтерпретацією II закону Ньютона. Якщо на два різних тіла діє однакова сила протягом однакового часу, то зміни імпульсів даного тіла однакові.

Якщо сила або швидкість у тебе спрямована під деяким кутом до даної осі, то для знаходження модуля імпульсу слід використовувати проекції величин на відповідні осі.

Посилання на основну публікацію