1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фізика
  3. Групи сегнетоелектриків

Групи сегнетоелектриків

Мікроскопічна теорія фазових переходів розділяє сегнетоелектрики на дві групи.

Перша група

Титанат барію відноситься до першої групи, і як її ще називають, групі сегнетоелектриків типу зміщення. У неполярному стані титанат барію має кубічну симетрію.

При фазовому переході в полярне стан іонні підґратки зміщуються, симетрія кристалічної структури знижується.

Друга група

До другої групи відносять кристали типу нітрату натрію, у яких в неполярній фазі є разупорядоченності підгратках структурних елементів. Тут фазовий перехід в полярне стан пов’язаний з упорядкуванням структури кристала.

Причому в різних кристалах може бути два або кілька ймовірних положень рівноваги. Існують кристали, в яких ланцюжки диполя мають антипаралельні орієнтації. Сумарний дипольний момент таких кристалів дорівнює нулю. Такі кристали називають антісегнетоелектрікамі.

У них залежність поляризації лінійна, аж до критичної позначки поля.

Подальше збільшення величини поля супроводжується переходом в сегнетоелектричних фазу.

Третя група

Існує ще одна група кристалів – сегнетіелектриків.

Орієнтація дипольних моментів у них така, що по одному напрямку вони мають властивості антисегнетоелектриків, а по-іншому сегнетоелектриків. Фазові переходи у сегнетоелектриків бувають двох родів.

При фазовому переході другого роду в точці Кюрі спонтанна поляризація плавно зменшується до нуля, а діелектрична сприйнятливість, змінюючись різко, досягає величезних величин.

При фазовому переході першого роду поляризація зникає стрибком. Також стрибком змінюється електрична сприйнятливість.

Велика величина діелектричної проникності, електрополярізації сегнетоелектриків, робить їх перспективними матеріалами сучасної техніки. Наприклад, вже широко використовують нелінійні властивості прозорою сегнетокерамики. Чим яскравіше світло, тим сильніше він поглинається спеціальними окулярами.

Це є ефективним захистом зору робітників у деяких виробництвах, пов’язаних з раптовими і інтенсивними спалахами світла. Для передачі інформації за допомогою лазерного променя застосовують сегнетоелектричні кристали з електрооптичних властивостям ефектом. В межах прямої видимості лазерний промінь моделюється в кристалі. Потім промінь потрапляє в комплекс приймальної апаратури, де інформація виділяється і відтворюється.

ПОДІЛИТИСЯ: