Гіпотеза Планка про кванти. Формула Планка

Закони електродинаміки і термодинаміки стверджують, що все випромінюють тіла, протягом усього часу випромінюють енергію. Під час випромінювання тіло втрачає свою енергію, а в результаті і температуру. Але так як всі тіла в нагрітому стані випромінюють, то вони повинні були б рано чи пізно досягти абсолютного нуля температур. Однак, цього не відбувається.

Саме тому вчені намагалися описати ці процеси з точки зору інших розділом фізики. Рішення знайшов Макс Планк. Він висунув гіпотезу, яка говорила про те, що все тіло безперервно обмінюються енергією (приймають і віддають), при цьому це енергія кратна величині енергії кванта, яку можна визначити за формулою:

У цій формулі енергія випромінювання пропорційно її частоті. Коефіцієнт пропорційності називається постійної Планка, яка чисельно дорівнює:

Посилання на основну публікацію