Гіпотеза Планка про кванти

Гіпотеза Планка – є припущенням того, що атоми випускають електромагнітну енергію (світло) окремими порціями – квантами, а не безперервно.

Гіпотеза Планка – є припущенням того, що атоми випускають електромагнітну енергію (світло) окремими порціями – квантами, а не безперервно.

Енергія кожної порції є пропорційною частоті випромінювання:

E = hv,

де h = 6,63 • 10-34 Дж • с – є постійною Планка,

v – є частотою світла.

Ця формула є другою з простих великих формул фізики (перша – це формула Ейнштейна, яка пов’язує енергію спокою тіла з його масою). Квантова теорія почала розвиватися після відкриття Планка.

Постійна Планка (квант дії) – є фундаментальною фізичною константою, була введена М. Планком в 1900 році. Найточніше значення постійної Планка h = 6,626176 (36) • 10 34 Дж • с.

Однак, найчастіше користуються постійною Гіпотеза Планка про кванти Дж • с, також званої постійної Планка.

Посилання на основну публікацію