Гіпотеза де Бройля — доповідь

Про те, що всі тіла в світі і всі частинки мають подвійну природу, припустив Луї де Бройль. Нам було відомо, що світло має свій певний імпульс і енергію, які визначаються за допомогою спеціальних формул. Однак де Бройль припустив зворотне: будь-який рух частинки супроводжується поширенням деякої хвилі. Визначити частоту і її довжину можна за допомогою значення енергії і імпульсу.

Ну і, природно, будь-яка хвиля, утворена рухом частинки, має свою енергію і імпульс.

Отже, давайте розберемо дуалізм, що відноситься до частки, як хвилі. Зробимо ми це за допомогою електромагнітного випромінювання. При вивченні електромагнітного випромінювання були зроблені висновки: чим більшу довжину хвилі має електромагнітна хвиля, тим менше у неї спостерігаються корпускулярні властивості. І, навпаки, якщо хвиля має невелику довжину, її корпускулярні властивості визначаються інтенсивніше. Отже, давайте розглянемо залежність хвильових властивостей частинок від корпускулярних, переміщаючись за шкалою хвиль.

1. Радіохвилі. Як нам відомо, даний вид має найбільшу довжину хвилю, що досягає сотень кілометрів. Тому вони мають досить виражені хвильові властивості, і практично повна відсутність корпускулярних властивостей. Велика довжина хвилі покращує дифракційні властивості, в результаті чого їх найкраще описує електродинаміка.

2. Хвилі від видимого випромінювання і ультрафіолету. Даний тип хвиль відноситься до перехідного типу – вони мають і хвильові і корпускулярні властивості. Корпускулярні властивості світла можливі тільки в тому випадку, коли частота хвиль досягає червоної межі, а хвильові можливі тільки при невеликих щілинах, а також досить великій відстані до даного об’єкту.

3. Рентген, гамма-випромінювання. Через досить невеликих розмірів довжини хвилі, сумірною з величиною атома, розглядати хвильові властивості досить важко, проте в якості частинок з енергією – цілком можливо. Причому даний вид випромінювань має величезну енергію. Оскільки залежність між довжиною хвилі і частотою – зворотна.

Висновок: Чим більше довжина хвилі, тим кращий прояв хвильових властивостей, чим менше довжина хвилі – тим краще прояв корпускулярних властивостей.

Посилання на основну публікацію