Гідравлічний радіус і діаметр

Гідравлічним радіусом (R) прийнято позначати співвідношення площі живого перетину я до змоченій периметру.

Гідравлічним радіусом (R) прийнято позначати співвідношення площі живого перетину до змоченій периметру. Так, наприклад, для круглої труби, що працює повним перетином, гідравлічний радіус дорівнює одній четвертій її діаметра. Формула приймає вид:

R = w / χ = πd2 / 4 πd = d / 4.

Живим перетин (w) прийнято позначати поперечний переріз потоку, перпендикулярний до всіх без винятку лініях струму.

Наприклад, при розгляді круглої трубки з діаметром d, причому весь поперечний переріз заповнений рідиною, живий перетин представлено площею кола:

w = πd2 / 4, м2.

Змочений периметр (χ) – та частина периметра живого перетину, яка межує з твердими стінками, формуючи змочену поверхню. Наприклад, для русла вся бокова поверхня потоку, без вільної площині, там, де рідина межує з газоподібної середовищем.

Для круглої труби, що працює повним перетином, змочений периметр дорівнюватиме довжині окружності, значить формула набуде вигляду:

χ = πd, м.

Для круглої незаповненою труби формула набуває вигляду:

коли кут в радіанах,

χ = πdφ / 3600

або коли кут φ в градусах

χ = πdφ / 2π = πdφ / 2π.

Гідравлічним діаметром (D) прийнято позначати співвідношення учетверенной площі живого перетину до змоченій периметру:

D = 4w / χ.

Посилання на основну публікацію