Геологічні манометри

Геологічні манометри мають незрівнянно менше значення. За винятком грубо якісних і іноді вельми сумнівних даних, в літературі чи можна що-небудь знайти. Труднощі різні:

1. У всіх можливих випадках парагенезісов доводиться мати справу з вмістом сірки або кисню (в окремих випадках – з селеном, миш’яком і ін, які по можливості також повинні враховуватися), що зі свого боку значною мірою залежить від температури, природно в тому сенсі, що більш високий ступінь сірки, відповідно кисню, з пониженням температури стає стійкіше.

2. Йдеться тут не про вплив загального або приватного тиску (так, наприклад, при вмісті води у цеолітів парціальний тиск Н2O при одній або небагатьох атмосферах є загальним тиском), а про сумарний парціальному тиску декількох речовин, особливо сірки, миш’яку і кисню, а також таких сполук, як H2S та ін

3. Виявлення результату дії тиску дуже сильно піддається впливу відносного і абсолютного спорідненості різних металів, наприклад, з сіркою і киснем.

4. Як вже було сказано в іншому зв’язку, тиск сірки залежить від реакції з супроводжуючими мінералами, присутніми не лише в рудах, а й в бічних породах.

Утруднення, вказане в пункті першому, може бути виключено при знанні температури на підставі геологічних термометрів, також іноді і в другому пункті, якщо шляхом спостережень можна виключити істотне зміст, зокрема сірки в реакції, далі в третьому пункті, коли встановлено, що в реакціях бере участь тільки один метал, і, нарешті, в четвертому пункті в разі наявності непроникною і абсолютно не здатною до реакцій бічній породи. Однак збіг всіх цих умов навряд чи можливо.

Наведемо деякі приклади: а) відомі дуже рідкісні випадки, де халькопирит перетворений на ковеллін + пірит (CuFeS2-(-S = CuS + FeSs); маючи на увазі велику стійкість халькопирита, це, природно, можливе лише при дуже високому парціальному тиску сірки; б) такі парагенезіси, як у пінг-Рікенсглюк, де разом зустрічаються пірит + – (-пірротін – (-магнетит + фаяліт, можуть бути використані як геологічні манометри при наявності надійного геологічного картування; парціальний тиск кисню при цьому, зрозуміло, було незначним (фаяліт ні розкладений з утворенням FesO4 + SiO2) і відсутні інші метали, крім заліза.

Посилання на основну публікацію