Генератори негармонійних коливань

В генераторах гармонічних коливань амплітудне і фазовий умови самозбудження виконуються на одній частоті – частоті генерації (точніше – у вузькому інтервалі частот). Генератори негармонійних коливань є широкосмуговими коливальними системами. У цих генераторах зворотний зв’язок велика (β> 1), що за відсутності високодобротних частот – виборчих фільтрів призводить до генерації широкого спектра частот.
При цьому форма напруги, що генерується складна. Як приклад генератора несинусоїдальних коливань розглянемо мультивибратор. Мультивибратор являє собою генератор несинусоїдальних коливань, близьких за формою до прямокутним.
Такі коливання можна розглядати як суму великого числа простих гармонійних коливань. Звідси і назва «мультивибратор», або буквально «генератор безлічі простих коливань».
Розрізняють три режими роботи мультивібраторів: авто коливальний, синхронізації і чекає.

При підключенні даної схеми до джерела живлення Eк виникає режим нестійкої рівноваги, тому що, незважаючи на симетрію схеми, в будь-який момент може порушитися рівність колекторних струмів. Якщо зменшиться струм Iк1, це призведе до зменшення потенціалу на колекторі Т1. А напруга на конденсаторі C1 не може змінитися миттєво, то негативний стрибок напруги на колекторі Т1 передається на ділянку база ѕ емітер транзистора Т2. Це викличе збільшення струму колектора i2к і, отже, підвищення потенціалу Т2, яке через конденсатор C2 передається на базу Т1 і струм i2к ще зменшиться.
У підсумку транзистор Т1 виявиться замкненим, а потенціал його колектора практично рівним Ек. Транзистор Т2 буде повністю відкритий і насичений, а потенціал на його колекторі – близьким до нуля.
У початковому стані (до перекидання схеми) конденсатори C1 і C2 були заряджені з полярністю, показаної на схемою (рис. 34) до напруги – Eк + Rкiк. Під час перекидання схеми напруга на конденсаторах не встигає змінитися. Після перекидання схеми конденсатор С1 відносно швидко заряджається до напруги Eк по ланцюгу: + Ек, перехід емітер – база відкритого Т2, С1, Rк1, – Ек. Конденсатор С2 після замикання Т1 перезаряджається до по ланцюгу: + Ек, Т2, С2. Rб1, – Ек. Фактично через резистор Rб в перший момент проходить струм під дією 2Ек і, отже, до ділянки «база – емітер Т1» докладено напруга + Ек, надійно замикає Т1. При повільній перезарядці C2 струм зменшується, напруга на Rб1 падає і, коли u2 ≈ 0, напруга на ділянці база – емітер Т1 близько до нуля. Транзистор Т1 відкривається, потенціал його колектора починає зростати, що призводить до зростання потенціалу бази Т2 і зменшенню потенціалу його колектора, а отже, і потенціалу бази Т1. Таким чином, виникає новий лавиноподібний процес і схема знову перекидається.

Посилання на основну публікацію