Газові Закони

Закон Авогадро: при однаковій температурі і тиску в обсягах однакової величини міститься рівну кількість молекул. Згідно закону 1 кмоль ідеального газу при нормальних умовах має об’єм рівний 22,4136 м3.

Закон Бойля-Маріотта – основний закон, що описує ізотермічний процес для ідеального газу: при постійній температурі для якої або маси газу обсяг газу обернено пропорційний його тиску, т. Е. PV = Const.

Закон Гей-Люссака: обсяг ідеального газу змінюється лінійно з плином температури, якщо тиск не змінюється.

Закон Шарля: якщо обсяг залишається постійним, то тиск ідеального газу змінюється лінійно зі зміною температури: pt = р0 (1+ pt), де pt і р0 – тиск газу при температурах 1 і 0 ° С відповідно, р – температурний коефіцієнт тиску, рівний 1 / 273,15 К-1. Температурний коефіцієнт тиску характеризує відносне збільшення тиску ідеального газу при нагріванні його на 1 К.

Посилання на основну публікацію