Газ в електричному полі

Точно також як і будь-який діелектрик, газ реагує на електричне поле. Молекули газу, перебуваючи у вільному русі, зі швидкостями великими ніж у іонів в розчинах і розплавах, можна сказати, що вони більш незалежні, ніж коли були в стані рідини. Наявність електричного поля призводить до дипольної орієнтації молекул газу (окремих диполів). Вони починають повертатися так, щоб компенсувати дію поля. Відбувається це не відразу.

Потенційна енергія поля буде перетворюватися в кінетичну енергію молекул газу. При достатній напруженості електричного поля буде відбуватися іонізація молекул газу. Електричний диполь у вигляді молекули розірветься на атоми і одному з них буде бракувати електрона. Утворюється позитивний іон – катіон, який прямуватиме до катода джерела поля. Цілком можливо, що на своєму шляху він захопить вільний електрон, але якщо таких розірваних диполів стане багато, то і процес розриву молекул на атоми стане лавиноподібним. В результаті провідність газу значно покращиться і через газ буде проходити більше електрики, сила струму буде стрімко зростати. Графічно цей процес добре ілюструється вольт-амперної характеристикою (ВАХ). В кінцевому підсумку в газі відбувається розряд, який буває різних видів, але про це сказано нижче.

Посилання на основну публікацію