Гамма-випромінювання

Гамма-випромінювання – саме короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжинами хвиль менше 0,1 нм. Воно пов’язане з ядерними процесами, явищами радіоактивного розпаду, що відбуваються з деякими речовинами, як на Землі, так і в космосі.
Гамма-промені шкідливі для живих організмів. Земна атмосфера не пропускає космічне гамма-випромінювання. Це забезпечує існування всього живого на Землі. Реєструється гамма-випромінювання детекторами гамма-випромінювання, сцинтиляційними лічильниками.
Таким чином, електромагнітні хвилі різних діапазонів отримали різні назви і виявляють себе в абсолютно несхожих фізичних явищах. Ці хвилі випромінюються різними вібраторами, реєструються різними методами, але вони мають єдину електромагнітну природу, поширюються у вакуумі з однаковою швидкістю, виявляють явища інтерференції і дифракції. Розрізняють два основних типи джерел електромагнітного випромінювання. У мікроскопічних джерелах заряджені частинки стрибками переходять з одного енергетичного рівня на інший усередині атомів або молекул. Випромінювачі такого типу випускають гамма-, рентгенівське, ультрафіолетове, видиме й інфрачервоне, а в деяких випадках і ще більш довгохвильове випромінювання Джерела другого типу можна назвати макроскопическими. У них вільні електрони провідників здійснюють синхронні періодичні коливання. Електрична система може мати найрізноманітніші конфігурації та розміри. Слід підкреслити, що зі зміною довжини хвилі виникають і якісні відмінності: промені з малою довжиною хвилі поряд з хвильовими властивостями більш яскраво виявляють корпускулярні (квантові) властивості.

Посилання на основну публікацію