Фотодіод

Фотодіод – напівпровідниковий електронний компонент, який перетворить падаюче на його світлочутливу область світло в електричний заряд. Іншими словами фотодіод – це звичайний діод з двох напівпровідників, з тією лише різницею, що управлятися він може як зовнішнім джерелом електричної енергії, так і за допомогою спрямованого світлового потоку.

Принцип роботи і пристрій фотодіода

Принцип роботи фотодіода заснований на впливі фотонів світла на напівпровідниковий p-n-перехід. Фотони світла викликають генерацію в напівпровідниках додаткових носіїв заряду, а ті в свою чергу впливають на провідність переходу.

Якщо ж до фотодіоду нього не додається зовнішнє джерело електроенергії, то під впливом світла він може самостійно генерувати електричний струм. До речі, на цьому ефекті заснована робота більшості сонячних батарей.

Посилання на основну публікацію