Формула тонкої лінзи. Збільшення

Якщо дистанцію від предмета до лінзи висловити за допомогою d, а дистанцію від лінзи до зображення за допомогою f, то формула тонкої лінзи приймає нижченаведений вигляд:

Оптика. Лінза. Формула тонкої лінзи. Збільшення ..

де F – фокусна відстань (OF);

d – відстань від предмета до лінзи (ОВ);

f – дистанція між лінзою і зображенням (ОВ`);

F> 0 – для збиральної лінзи;

F <0 – для розсіює лінзи;

H – лінійні розміри зображення;

h – лінійні розміри предмета;

Оптика. Лінза. Формула тонкої лінзи. Збільшення ..

Коли лінза збирає, то 1 / F> 0, коли лінза розсіює, то перед 1 / F вказують знак «-».

Коли зображення дійсне, то 1 / f> 0; коли зображення уявне, то перед 1 / f вказуємо знак «-».

Одиницями виміру складових формули тонкої лінзи прийняті метри.

Збільшенням називають параметр, що виражає співвідношення розмірів зображення Н до розмірів предмета h. Для його позначення застосовують символ F.

Оптика. Лінза. Формула тонкої лінзи. Збільшення ..

Посилання на основну публікацію