Формула середньої кінетичної енергії молекул

Температура безпосередньо залежить від швидкості руху молекул газу. З механіки: чим більше швидкість матеріальної точки, тим більше її кінетична енергія. Узагальнивши ці два поняття, можна зробити висновок, що

кінетична енергія структурних одиниць газу безпосередньо залежить від температури.

Дане твердження підтверджує наступна формула:

Формула середньої кінетичної енергії молекул

  • Е – середня кінетична енергія поступального руху частинок
  • k – постійна Больцмана
  • Т – абсолютна температура

Постійна Больцмана

Постійна Больцмана – це константа, яка визначає зв’язок середньої кінетичної енергії структурних одиниць речовини з температурою.

Посилання на основну публікацію